MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES
CONTINGUT
CURS
TIPUS
ENLLAÇ
COMENTARI
General
Clic
Java
Quadrats i cubs
Activitat flash
Macromedia Flash
Suma nombres decimals
5è i 6è
Activitat flash
Càlcul mental ràpid
5è i 6è
Activitat clic
Fraccions
Flash
Fracció decimal
6è i 5è
Flash
Simplificar fraccions
Flash
Suma decimals
5è i 6è
Flash
Suma decimals
5è i 6è
Flash
Buscar punts en coordenades
5è i 6è
Flash
Recta numèrica nombres enters
5è i 6è
Flash
Recta numèrica fraccions
5è i 6è
Vídeo
Operacions creuades
5è i 6è
Flash
Calul estimat i arrodoniment de quantitats i mesures
5è i 6è
Clic
Arxiu Zip
General
Clic
Java
General
Clic
Java
Superfície triangle i quadrilàter
5è i 6è
PDF
Taules de multiplicar
CI CM
Clic
Nombres romans
CM CS
Flash